sms عاشقانه

اس ام اس عاشقانه قلب

عکس   اس ام اس عاشقانه (16)

بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد

بی هیچ حراراتی اینگونه شاید احساسم نمیرد

 

#####اس ام اس عاشقانه#####

زندگی اجبار است … مرگ انتظار است …

عشق یک بار است … جدایی دشوار است …

ولی یاد تو تکرار است … !

#####اس ام اس عاشقانه#####

روز اول خیلی اتفاقی دیدمت…

روز دوم الکی الکی چشمهام به چشمت افتاد...

هفته بعد دزدکی بهت نگاه کردم…

ماه بعد شانسی به دلم نشستی و

حالا سالهاست یواشکی دوست دارم

#####اس ام اس عاشقانه#####

من آهنگ غریب روزگارم.

غمی بی انتها در دام دارم.

تمام هستی ام یک قلب پاکست.

که آن را زیر پایت می گذارم.

#####اس ام اس عاشقانه#####

عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت

بی آنکه بگویم درد دل خواهم گفت بی هیچ گمانی گوش خواهم داد

بی هیچ سخنی در آغوشت خواهم گریست بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد

بی هیچ حراراتی اینگونه شاید احساسم نمیرد

#####اس ام اس عاشقانه#####

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است

شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

#####اس ام اس عاشقانه#####

با از دست دادن همه چیز ، همه چیز می شوی!

تو همه چیز منی

#####اس ام اس عاشقانه#####

کاشکی عشق دیروز هنوز میون ما بود

واسه من توی قلبت هنوز یه ذره جا بود

#####اس ام اس عاشقانه#####

غریبی رفتم و از تو گذشتم

دو چشم سیل میبارید بستم

دلی که صبح و شو یاد تو می کرد

خدا صبری به دلدادم نشست

#####اس ام اس عاشقانه#####

چه سخته آدم دوباره به دیواری تکیه بده که ۱بار آوارش روش ریخته

#####اس ام اس عاشقانه#####

درسته که یه روزی فراموش می کنی و یه روز دیگه فراموش می شی ولی اینو بدون

فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فراموش نمی کنند

#####اس ام اس عاشقانه#####

خوشحالی که دلمو شکستی؟؟؟

بدان ای نازنین آنچه شکستی تصویر زیبای خودت بود که در دلم ساخته بودی

#####اس ام اس عاشقانه#####

بودیم و کسی پاس نمی داشت که هستیم

باشد که نباشیم و بدانند که بودیم

از غمت اشک نریزم تو بگو پس چه کنم

آتش قلب خود را با چه خاموش کنم

مطمئن باش که مهرت نرود از دل من

مگر آن روز که در خاک شود منزل من . . .

#####اس ام اس عاشقانه#####

عشق دیگر از شفقت بر کنار افتاده است

هرچه عاشق زارتر معشوق از او بیزارتر . . .

اس ام اس عاشقانه اس ام اس جدید اس ام اس روز

من نه آنه بودم که آسان رفتم اندر دام عشق

آفرین بر فرط استادی آن صیاد باد . . .

#####اس ام اس عاشقانه#####

تو دریا بودی و من قایقی خرد

که هرجا خواست امواجت مرا برد

دلم پارو زن بیچاره ای بود

که در امواج عشقت یک شبی مرد . . .

#####اس ام اس عاشقانه#####

دیدار شما آرزوی ماست !

(روابط عمومی چشمان بی قرار ! )

#####اس ام اس عاشقانه#####

در دلی ، هر چند دوری ار نظر

خوش تر آن روزی که باز آیی ز در

با تو ما را خوش ترین دیدار باد

هر کجا هستی خدایت یار باد . . .

#####اس ام اس عاشقانه#####

تقدیم به کسی که کنارم نیست

ولی حس بودنش به من شوق زیستن میدهد . . .

  #####اس ام اس عاشقانه#####

یکباره بهانه ای به سر خواهم کرد

تن پوش غم از قلب به در خواهم کرد

بر شوق رسیدن تو دل خواهم داد

هم دوش هوای تو سفر خواهم کرد . .

#####اس ام اس عاشقانه#####

روی باغ شانه هایت هر وقت اندوهی نشست

در حمل بار غصه ات با شوق شرکت میکنم . . .

#####اس ام اس عاشقانه#####

وقتی قلبت کوه آتشفشان است ،

چگونه انتظار داری در دستانت گل بروید . . . ؟

#####اس ام اس عاشقانه#####

ای یادگار لحظه های زیبا ،

به احترام تمام زیبائی های دنیا فراموشت نمیکنم . . .

  #####اس ام اس عاشقانه#####

به لبخندی مرا از غم رها کن

مرا از بی کسی هایم جدا کن

اگر مردن سزای عاشقان است

برای مردنم هر شب دعا کن . . .

#####اس ام اس عاشقانه#####

عشق یعنی سکوت دو نگاه

خنده ات از عشق لبریز ، اما بی صدا . . .

#####اس ام اس عاشقانه#####

یاد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود

روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود

دیدگانم را چه دانی که دگر سوئی نیست

به فدایت ، که آن هم گرفتار تو بود . . .قلب

/ 0 نظر / 22 بازدید