زندگی...

  زندگی تفسیر ۳ کلمه است

 

 خندیدن

 

 بخشیدن

 

وفراموش کردن

 

 پس بخند....ببخش....و فراموش کن!چشمک

/ 2 نظر / 17 بازدید
اسی

سلامتی سایه که با این همه روسیاهی بازم بهترین همراهمونه