اینم از دخترا ...

پسر : دوست دارم قلب

دختر : خفه شو 

پسر : عاشقتم قلب

 دختر : خفه شو 

پسر : میمیرم واست ماچ

 دختر : خفه شو 

 پسر : فدات میشم ماچ

دختر : خفه شو 

پسر : نوکرتم خوشمزه

 دختر : خفه شو 

 پسر : زنم میشی ؟ متفکر

دختر : جدی میگی؟ چرا که نهنیشخند

 پسر : خفه شوقهقههخنده

/ 4 نظر / 18 بازدید
amirmohammad

روزی شیوانا پیر معرفت یکی از شاگردانش را دید که زانوی غم بغل گرفته و گوشه ای غمگین نشسته است. شیوانا نزد او رفت و جویای حالش شد. شاگرد لب به سخن گشود و از بی وفایی یار صحبت کرد و اینکه دختر مورد علاقه اش به او جواب منفی داده و پیشنهاد ازدواج دیگری را پذیرفته است… شاگرد گفت که سالهای متمادی عشق دختر را در قلب خود حفظ کرده بود و بارفتن دختر به خانه مرد دیگر او احساس می کند باید برای همیشه با عشقش خداحافظی کند. شیوانا با تبسم گفت:” اما عشق تو به دخترک چه ربطی به دخترک دارد!؟” شاگرد با حیرت گفت:” ولی اگر او نبود این عشق و شور و هیجان هم در وجود من نبود!؟” شیوانا با لبخند گفت:” چه کسی چنین گفته است. تو اهل دل و عشق ورزیدن هستی و به همین دلیل آتش عشق و شوریدگی دل تو را هدف قرار داده است. این ربطی به دخترک ندارد. هرکس دیگر هم جای دختر بود تو این آتش عشق را به سمت او می فرستادی. بگذار دخترک برود! این عشق را به سوی دختر دیگری بفرست. مهم این است که شعله این عشق را در دلت خاموش نکنی . معشوق فرقی نمی کند چه کسی باشد! دخترک اگر رفت با رفتنش پیغام داد که لیاقت این آتش ارزشمند را ندارد. چه بهتر! بگذار او برود تا صاحب و

amirmohammad

Haaal kardam eeeeeeeyval! Dokhtara kollan donbale yekian ke khodeshoon ro behesh bechasboonan(albat balanesbataaaa) ammma khob in yechize zatieeee...tars toshidegi bad tarsieeee...

amirmohammad

ohOk! Baba Powe lifting,fitneeess,bodybuilding...

آتيشپاره ها

سلام وب شما هم عاليه لينك شدي.