عشق من ....

همیشه منتظر کسی باش

که تو رو با همه ی
دیوونگیت و خل بازیات قبول داشته باشه

و تو رو به همه نشون بده و بگه:

این دیوونه خل.....
عشق منه
/ 2 نظر / 32 بازدید
*

عجب حالی میده قان قان قان قاااااااااااااااااااااااااااانننننننننن [نیشخند]

محمد

hala vebet ghashang shoddddd.[قهقهه][خنده][زبان]