رسم روزگار

باید بدجنس باشی تا عاشقت بشن . باید خیانت کنی تا دیوونت باشن .  باید دروغ بگی
تاهمیشه تو فکرت باشن . باید هی رنگ عوض کنی تا دوست داشته باشن . اگه ساده ای اگه باوفایی اگه یه رنگی همیشه تنهــایی .ابرو
 
                 چشمک                                                   عینک
/ 1 نظر / 21 بازدید
amirmohammad

Doroood bar to...