چند تا
جک باحال
به نیوتن گفتند: چرااز افتادن سیب تعجب کردی؟ گفت: آخه من زیردرخت گلابی نشسته بودم! ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× به حیف  نون
می گن: ای زن ذلیل! چرا تو شستن ظرف ها به زنت کمک می کنی؟ میگه خوب اونم  تو شستن لباس ها کمکم می کنه!
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× صرف فعل 
نشستن به گویش لری: مو بنیشم تونم بنیشی اونم بنیشه ما که بنیشیم شمام که  بنیشید دیه جا نی اونا بنیشن!
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××      مشترک گرامی ، حرکت زشت شما را در حمام دیدم... هیچکس تنها نیست ( همراه اول )
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
      به سلامتــی همـۀ مامانا که لباس سفید میدی بش بشوره صورتـی
ملایم تحویلت میـــده !

.
/ 2 نظر / 16 بازدید
A

Khoshgel boodan makhsoosan oon avalie.... albat faghat hamoon avalio akhari khoob boodan az nazare man.... To chera hanoooz enghar tabadole linket payine?